Archiwum kategorii Linux

Przełączanie się w Linuxie pomiędzy konsolą graficzną a tekstową

Jak przełączyć się z konsoli graficznej do tekstowej? Ctrl+Alt+F1 Jak przełączyć się do konsoli graficznej? Alt+F7

Zapominane hasło roota – zerowanie

Co zrobić, gdy zapomniało się hasła roota? Aby usunąć (wyzerować) zapomniane hasło roota należy: Uruchomić komputer, na którym jest system z zapomnianym hasłem, za pomocą płyty HIRENS BOOT CD. Wybieramy opcję: System Resque CD (Linux) Zatwierdzamy domyślną opcję SystemResqueCD: default boot options Zatwierdzamy domyśny układ klawiatury: US Wyświetlamy listę fizycznych dysków z ich partycjami: fdisk […]

Dodawanie plików z mediami do WordPressa

W jaki sposób umożliwić kopiowanie plików z mediami na serwer, gdy przy próbach kopiowania z poziomu Kokpitu występują błędy? Po standardowej instalacji WordPressa na serwerze binar.pl nie można z poziomu Kokpitu kopiować plików z mediami do katalogu public_html/wp-content/uploads. Jest to spowodowane domyślnym włączeniem na serwerze trybu bezpiecznego (safe mode on) – w pliku /etc/apache2/local/LOCAL.conf jest […]

Dodawanie poddomeny w domenie binar.pl

W jaki sposób dodać podomenę typu nazwa.binar.pl? 1.W pliku /etc/bind/master/binar.pl należy dodać linię: nazwa   IN   CNAME   @ i jeśli chcemy to dodatkowo: www.nazwa   IN   CNAME   @ W linii: 2012112101   ;   Serial zmieniamy numer seryjny na nowy, czyli aktualną datę z dodatkowym numerem 01 lub wyższym, jeśli jest to kolejna zmiana w ciągu jednego dnia. […]

Tryb "Safe mode" dla witryny www

W jaki sposób wyłączyć tryb "safe mode" dla wybranej witryny? W konfiguracji Apache'a należy dopisać sekcję: <Directory /home/users/Grupa/user/public_html> php_admin_flag safe_mode off </Directory> UWAGA! Nie działa wpisanie w pliku .htaccess linii o zawartości: php_admin_flag safe_mode off, nawet gdy w konfiguracji Apache'a jest linia AllowOverride All.

Wyświetlanie wszystkich plików w katalogu

W jaki sposób umożliwić wyświetlanie przez przeglądarkę wszystkich plików w wybranym katalogu? W kongiguracji Apache'a należy dopisać sekcję: <Directory /home/users/Grupa/user/public_html> AllowOverride All </Directory>  W wybranym katalogu należy utworzyć (lub do niego skopiować) plik .htaccess o zawartości: Options +Indexes

Zerowanie zawartości pliku

W jaki sposób wyzerować zawartość pliku bez zmiany jego właściciela oraz uprawnień? debian:~# > nazwa_pliku

Zabijanie procesu stale obciążającego procesor

W jaki sposób "zabić" proces, który przy sprawdzaniu poleceniem "top" stale obciąża procesor? kill -9 numer_procesu gdzie numer_procesu należy odczytać w pierszej kolumnie oznaczonej PID Można też w programie "top" nacisnąć klawisz "k", podać numer PID oraz liczbę będącą parametrem polecenia "kill" (tutaj "9").

Czas dostępu do pliku

Jak zmodyfikować czas dostępu do pliku? touch -d 20090125 plik1 spowoduje utworzenie pliku o nazwie plik1 i datą 25 stycznia 2009 roku. Jeżeli taki plik istnieje zostanie zmieniony czas modyfikacji pliku

Czas na Debianie

W jaki sposób dostroić czas na Debianie? Automatycznie -> rdate ntp.task.gda.pl Gdy nie jest zainstalowany pakiet rdate należy użyć polecenia: apt-get install rdate Jeśli pojawi się komunikat:"dpkg was interrupted, you must manually run 'dpkg –configure -a' to correct the problem." zgodnie z zaleceniem używamy polecenia: dpkg –configure -a aby automatycznie naprawić instalowanie pakietów. Ręcznie -> […]