Czas dostępu do pliku

Jak zmodyfikować czas dostępu do pliku?

touch -d 20090125 plik1
spowoduje utworzenie pliku o nazwie plik1 i datą 25 stycznia 2009 roku.
Jeżeli taki plik istnieje zostanie zmieniony czas modyfikacji pliku