Archiwum tagu dostęp

Czas dostępu do pliku

Jak zmodyfikować czas dostępu do pliku? touch -d 20090125 plik1 spowoduje utworzenie pliku o nazwie plik1 i datą 25 stycznia 2009 roku. Jeżeli taki plik istnieje zostanie zmieniony czas modyfikacji pliku