JAVA – problem z odinstalowaniem (windows installer error 1719)

Problem: Przy każdym otwarciu Internet Explorera (lub nowej karty) pojawia się monit o zgodę na uruchomienie programu ssvagent.exe. Program ten jest elementem składowym pakietu JAVA. Próba odinstalowania JAVY, powoduje błąd 1719 “The Windows Installer Service could not be accessed.” 

Rozwiązanie:

1. Należy wejść na poniższą stronę firmy Microsoft:

http://support.microsoft.com/mats/Program_Install_and_Uninstall

2. Uruchomić narzędzie FixIt klikając przycisk "Uruchom teraz" znajdujący się na powyższej stronie (narzędzie to rozwiązuje problemy z instalacją i usuwaniem programów)

Zwiększenie maksymalnego rozmiaru załącznika w poczcie na binar.pl

Jak zmienić maksymalny rozmiar załącznika pocztowego na serwerze binar.pl?

 1. Edytujemy plik /etc/postfix/main.cf

 2. W linii message_size_limit =
  wpisujemy odpowiednią wartość,
  np. 24000000 to 22,89MB załącznika i około 16,35 MB rozmiaru pliku przed załączeniem  (ustawienie aktualne na 11.3.2015)
  np. 30000000 to 28,61MB załącznika i około 20,44 MB rozmiaru pliku przed załączeniem  (ustawienie aktualne na 17.11.2015)
  Zgodnie z teorią kodowanie MIME poczty elektronicznej zwiększa rozmiar załącznika o 1/3, ale bezpieczniej jest mnożyć rozmiar przez 1,4 aby uzyskać realny limit. Pamiętajmy też, że 24000000 bajtów to 22,89 MB

 3. Wykonujemy restart postfixa
  /etc/init.d/postfix restart

Przedłużenie Grace Period dla wybranego użytkownika

Jak przedłużyć GRACE PERIOD dla konkretnego uzytkownika?

setquota -u konsul3 -T 86400 86400 /home

spowoduje przedłużenie GRACE PERIOD dla użytkownika konsul3 o 1 dzień (86400 sekund), wartość 86400 wpisujemy 2 razy aby ustawić parametry [blockgrace, inodegrace]

 

ustawienie GRACE PERIOD na 3 dni:

setquota -u notex2 -T 259200 259200 /home

 

ustawienie GRACE PERIOD na 7 dni:

setquota -u notex2 -T 604800 604800 /home

 

Formalnie jest to ustawienie Grace Period na konkretny czas, a nie przedłużenie (dodanie). Jednak ponieważ stosujemy to polecenie w zasadzie w momencie zablokowania czyjegoś konta (grace period = none), można uznać, że jest to przedłużenie Grace Period.

Przełączanie się w Linuxie pomiędzy konsolą graficzną a tekstową

Jak przełączyć się z konsoli graficznej do tekstowej?

Ctrl+Alt+F1

Jak przełączyć się do konsoli graficznej?

Alt+F7

Zapominane hasło roota – zerowanie

Co zrobić, gdy zapomniało się hasła roota?

Aby usunąć (wyzerować) zapomniane hasło roota należy:

 1. Uruchomić komputer, na którym jest system z zapomnianym hasłem, za pomocą płyty HIRENS BOOT CD.
 2. Wybieramy opcję: System Resque CD (Linux)
 3. Zatwierdzamy domyślną opcję SystemResqueCD: default boot options
 4. Zatwierdzamy domyśny układ klawiatury: US
 5. Wyświetlamy listę fizycznych dysków z ich partycjami:
  fdisk -l
 6. Tworzymy w katalogu /mnt podkatalog z odpowiednią nazwą partycji np. sda1
 7. Montujemy partycję z fizycznego dysku do stworzonego powyżej katalogu:
  mount -t ext3 /dev/sda1 /mnt/sda1
 8. W pliku /mnt/sda1/etc/shadow usuwamy ciąg-znaków z linii
  root:ciąg-znaków:itd…
  pozostawiając
  root::itd…
 9. Restartujemy komputer bootując go z twardego dysku i możemy sie zalogować na roota bez hasła
 10. PAMIĘTAJ! Ustawiamy nowe hasło roota za pocą polecenia passwd.

Zdjęcie kontaktu w Outlooku

W jaki sposób dodać zdjęcie do kontaktu w programie Microsoft Outlook?

 1. Należy przygotować zdjęcie JPG o wymiarach 90 x 90 pikseli
 2. Zapisać je w folderze przeznaczonym do przechowywania zdjęć kontaktów Outlooka (np. i:\iPhone\Outlook90x90)
 3. W Outlloku na karcie wybranego kontaktu kliknąć przycisk "Dodawanie obrazu kontaktu", a następnie wskazać uprzednio przygotowane zdjęcie.

Dodawanie plików z mediami do WordPressa

W jaki sposób umożliwić kopiowanie plików z mediami na serwer, gdy przy próbach kopiowania z poziomu Kokpitu występują błędy?

Po standardowej instalacji WordPressa na serwerze binar.pl nie można z poziomu Kokpitu kopiować plików z mediami do katalogu public_html/wp-content/uploads. Jest to spowodowane domyślnym włączeniem na serwerze trybu bezpiecznego (safe mode on) – w pliku /etc/apache2/local/LOCAL.conf jest linia: php_admin_flag safe_mode on.

Aby kopiowanie było możliwe trzeba wykonać następujące kroki:

1.W konfiguracji Apache'a w odpowiednim pliku firma.conf należy dodać wpis:

<Directory /home/users/Grupa/user/public_html

php_admin_flag safe_mode off

</Directory>

2.Dla katalogu public_html/wp-content/uploads należy zmienić prawa z 755 na 777

Dodawanie poddomeny w domenie binar.pl

W jaki sposób dodać podomenę typu nazwa.binar.pl?

1.W pliku /etc/bind/master/binar.pl należy dodać linię:
nazwa   IN   CNAME   @

i jeśli chcemy to dodatkowo:
www.nazwa   IN   CNAME   @

W linii:
2012112101   ;   Serial
zmieniamy numer seryjny na nowy, czyli aktualną datę z dodatkowym numerem 01 lub wyższym, jeśli jest to kolejna zmiana w ciągu jednego dnia.

2.Wykonujemy polecenie:
rndc reload
i otrzymujemy komunikat:
server reload successful

3.W pliku /etc/apache2/conf.d/local/binar.conf należy dodać sekcję:

<VirtualHost nazwa.binar.pl>
DocumentRoot /home/users/Grupa/user/public_html
ServerName nazwa.binar.pl
</VirtualHost>

i jeśli chcemy to dodatkowo:
<VirtualHost www.nazwa.binar.pl>
DocumentRoot /home/users/Grupa/user/public_html
ServerName www.nazwa.binar.pl
</VirtualHost>

4.Wykonujemy polecenie:
apache2ctl configtest

i otrzymujemy komunikat:
Syntax OK

5.Wykonujemy polecenie:
apache2ctl restart

bez żadnego komunikatu

Tryb "Safe mode" dla witryny www

W jaki sposób wyłączyć tryb "safe mode" dla wybranej witryny?

W konfiguracji Apache'a należy dopisać sekcję:

<Directory /home/users/Grupa/user/public_html>

php_admin_flag safe_mode off

</Directory>

UWAGA!

Nie działa wpisanie w pliku .htaccess linii o zawartości: php_admin_flag safe_mode off,

nawet gdy w konfiguracji Apache'a jest linia AllowOverride All.

Wyświetlanie wszystkich plików w katalogu

W jaki sposób umożliwić wyświetlanie przez przeglądarkę wszystkich plików w wybranym katalogu?

W kongiguracji Apache'a należy dopisać sekcję:
<Directory /home/users/Grupa/user/public_html>
AllowOverride All
</Directory> 

W wybranym katalogu należy utworzyć (lub do niego skopiować) plik .htaccess o zawartości:
Options +Indexes