Archiwum tagu katalog

Wyświetlanie wszystkich plików w katalogu

W jaki sposób umożliwić wyświetlanie przez przeglądarkę wszystkich plików w wybranym katalogu? W kongiguracji Apache'a należy dopisać sekcję: <Directory /home/users/Grupa/user/public_html> AllowOverride All </Directory>  W wybranym katalogu należy utworzyć (lub do niego skopiować) plik .htaccess o zawartości: Options +Indexes