Archiwum kategorii MAC

Ukrywanie użytkownika

Aby ukryć użytkownika należy w terminalu wpisać polecenie: sudo dscl . create /Users/nazwa_użytkownika IsHidden 1 Do takiego użytkownika można zalogować się wybierając przy logowaniu opcję Inne i wpisując jego login i hasło Aby ponownie pokazać użytkownika należy w terminalu wpisać polecenie: sudo dscl . create /Users/nazwa_użytkownika IsHidden 0

Podłączanie dysków SAMBA

Aby podłączać zasoby SMB bez pokazywania ich w Finderze należy użyć programu Automatora z opcjami: Pobierz określone serwery smb://uzytkownik@nazwa_serwera/nazwa_udziału Połącz się z serwerami

Instalacja Midnight Commander na MAC

Wpisz w terminalu polecenie: ruby -e "$(curl -fsSL https://raw.githubusercontent.com/Homebrew/install/master/install)" < /dev/null 2> /dev/null Jeśli zapyta o hasło, należy je wpisać. Po zainstalowaniu wpisz polecenie: brew install midnight-commander