Instalacja Midnight Commander na MAC

  1. Wpisz w terminalu polecenie:
ruby -e "$(curl -fsSL https://raw.githubusercontent.com/Homebrew/install/master/install)" < /dev/null 2> /dev/null

Jeśli zapyta o hasło, należy je wpisać.

  1. Po zainstalowaniu wpisz polecenie:
brew install midnight-commander