Archiwum kategorii Sieci

Ustawienia dla sieci zapisane na tym komputerze nie są zgodne z wymaganiami sieci

Komunikat może się pojawić w trakcie korzystanie z sieci bezprzewodowej. Ponowne łączenia, resety, zmiana IP, nic nie pomaga. A więc co robić jeśli przydarzy nam się taka sytuacja? Zapisz (chyba, że pamiętasz) SSID sieci (czyli jej nazwę) z którą jest problem Start -> Uruchom (albo “Klawisz Windows”+R) Uruchom cmd W konsoli wpisz: netsh wlan delete […]

Zaufane witryny w sieci LAN

Panel sterowania Opcje internetowe Zabezpieczenia Zaufane witryny Dodaj witrynę do strefy (podajemy adres IP) Odznaczyć "Żądaj weryfikacji serwera (https:) dla każdej witryny w tej strefie" Dodaj / Zamknij

Lokalizacja jest niedostępna – brak dostępu do zmapowanych dysków

Gdy w systemie Windows pojawi się problem z dostępem do dysku sieciowego i jeden z poniższych komunikatów: Lokalizacja jest niedostępna. Nie można uzyskać dostępu x:\ Określona nazwa sieciowa nie jest już dostępna. Nazwa lokalnego urządzenia jest już w użyciu. To połączenie nie zostało przywrócone. najprawdopodobniej komputer był uśpiony i wyszedł ze stanu wstrzymania. Rozwiązanie: należy […]

Sprawdzenie numeru portu RDP na wybranym komputerze

Klucz w rejestrach przechowujący numer portu RDP (można w tym miejscu wpisać inny port zamiast standardowego 3389): HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Control\Terminal Server\WinStations\RDP-Tcp\PortNumber

Ctrl-Alt-Delete poprzez Zdalny Pulpit

Przy pracy ze zdalnym pulpitem aby uzyskać dostęp do funkcji uzyskiwany normalnie poprzez naciśnięcie Ctrl-Alt-Delete, należy nacisnąć: Ctrl-Alt-End

Trwałe mapowanie dysku sieciowego w oknie CMD

Przykład trwałego zmapowania dysku P: do zasobu Public na serwerze 192.168.1.30: net use p: \\192.168.1.30\Public /p:Yes