Ctrl-Alt-Delete poprzez Zdalny Pulpit

Przy pracy ze zdalnym pulpitem aby uzyskać dostęp do funkcji uzyskiwany normalnie poprzez naciśnięcie Ctrl-Alt-Delete, należy nacisnąć:

  • Ctrl-Alt-End