Archiwum kategorii Linux

Midnight Commander: nie działa Shift-F4

Gdy nie działa skrót Shift+F4 (nowy plik) należy dokonać edycji pliku /etc/mc/mc.default.keymap (ewentualnie ~/.config/mc/mc.keymap). W sekcji [panel] należy zmienić plik z: EditNew = 14 na: EditNew = 16 można też zmienić inne wpisy dodając liczbę "2" dla ViewRaw, CopySingle, MoveSingle, DeleteSingle

Automatyczne aktualizacje

Aby aktualizacje wykonywały się automatycznie należy stworzyć wykonywalny skrypt w lokalizacji: /etc/cron.daily/update #!/bin/bash test –d /var/log/update || mkdir /var/log/update LOG=/var/log/update/`date +%Y%m%d`.log apt-get –y update &>$LOG apt-get –y upgrade &>>$LOG

Formatowanie i montowanie dysku podczas startu

Wejście do programu fdisk: fdisk /dev/sdb gdzie sdb odpowiada odpowiedniemu dyskowi. Następnie należy wpisać: n – nowa partycja p – główna 3x ENTER – domyślnie T – usunąć NTFS w – zapis i wyjście Tworzenie systemu plików ext4: mkfs -t ext4 /dev/sdb1 Dodanie odpowiedniej linii w /etc/fstab w celu automatycznego montowania: /dev/sdb1 /punkt-montowania ext4 defaults,users,auto […]

Instalacja OpenManage 8.4 na Debianie 10

Usunąć pozostałości zainstalowanych pakietów srvadmin-* Wyświetlamy pozostałe pakiety root@server:/# dpkg -l | grep srvadmin Następnie usuwamy wszystkie z nich root@server:/# dpkg –r srvadmin-nazwa Przy odinstalowywaniu OpenManage pozostałego po Debian 9 Stretch wyskakiwał błąd z informacją o niemożliwości odinstlowania. Skopiowano wszystkie pliki z folderu z /opt/dell/srvadmin/sbin/ z momentu po upgradzie z Debian 9 do 10 oraz […]

Grepowanie plików tekstowych z zapisem do pliku

Aby przeszukać plik_tekstowy pod kątem występowania ciągu teskt_przykladowy i zapisać wynik do nowego pliku wyniki.txt należy użyć polecenia: cat plik_tekstowy | grep teskt_przykladowy > wyniki.txt

Jak odczytać aktualną wersję systemu w Linux'ie?

Po połączeniu z serwerem np. za pomocą PuTTY używamy poniższego polecenia: lsb_release -a po jego wykonaniu możemy otrzymać przykładowy poniższy opis: No LSB modules are available. Distributor ID: Debian Description:    Debian GNU/Linux 6.0.1 (squeeze) Release:        6.0.1 Codename:       squeeze lub inny: No LSB modules are available. Distributor ID: Debian Description:    Debian GNU/Linux 7.8 (wheezy) Release:        7.8 […]

W jaki sposób dostroić czas na Debianie?

Automatycznie -> rdate ntp.task.gda.pl Ręcznie -> date –set hh:mm Gdy nie jest zainstalowany pakiet rdate należy użyć polecenia: apt-get install rdate Jeśli pojawi się komunikat: "dpkg was interrupted, you must manually run 'dpkg –configure -a' to correct the problem." zgodnie z zaleceniem używamy polecenia: dpkg –configure -a aby automatycznie naprawić instalowanie pakietów.

Debian – Zatrzymanie, zamykanie i restart systemu

Polecenie halt – zakończy działanie systemu operacyjnego, ale nie wyłączy komputera. Polecenie poweroff – zamknie system operacyjny i wyłączy komputer. Polecenie reboot – spowoduje ponowne uruchomienie komputera.

Zwiększenie maksymalnego rozmiaru załącznika w poczcie na binar.pl

Jak zmienić maksymalny rozmiar załącznika pocztowego na serwerze binar.pl? Edytujemy plik /etc/postfix/main.cf W linii message_size_limit = wpisujemy odpowiednią wartość, np. 24000000 to 22,89MB załącznika i około 16,35 MB rozmiaru pliku przed załączeniem  (ustawienie aktualne na 11.3.2015) np. 30000000 to 28,61MB załącznika i około 20,44 MB rozmiaru pliku przed załączeniem  (ustawienie aktualne na 17.11.2015) Zgodnie z teorią […]

Przedłużenie Grace Period dla wybranego użytkownika

Jak przedłużyć GRACE PERIOD dla konkretnego uzytkownika? setquota -u konsul3 -T 86400 86400 /home spowoduje przedłużenie GRACE PERIOD dla użytkownika konsul3 o 1 dzień (86400 sekund), wartość 86400 wpisujemy 2 razy aby ustawić parametry [blockgrace, inodegrace]   ustawienie GRACE PERIOD na 3 dni: setquota -u notex2 -T 259200 259200 /home   ustawienie GRACE PERIOD na […]