Grepowanie plików tekstowych z zapisem do pliku

Aby przeszukać plik_tekstowy pod kątem występowania ciągu teskt_przykladowy i zapisać wynik do nowego pliku wyniki.txt należy użyć polecenia:

cat plik_tekstowy | grep teskt_przykladowy > wyniki.txt