Pobieranie plików wideo ze stron WWW

  • Pobieranie plików z Youtube – program 4K Video Downloader
  • Pobieranie w EDGE – rozszerzenie FetchV
  • Pobieranie w FIREFOX – dodatek Video DownloadHelper
  • Pobieranie w CHROME – rozszerzenie Stream Recorder

UWAGA! Przy pobieraniu pliku z sport.tvp.pl w FIREFOX były problemy ze stabilnością wideo (zacięcia). To samo wideo pobrane w CHROME za pomocą Stream Recorder było dobrej jakości.

WNIOSEK: Czasami trzeba pobierać w różnych przeglądarkach, licząc że poprawi się jakość.