Archiwum kategorii Windows

Zrzuty ekranu w Windows 10 i Windows 11

Zrzut całego ekranu – OKNO+PrnScr Zrzuty zapisują się w folderze c:\Users\USER\Pictures\Screenshots\ Nazwy plików: Zrzut ekranu (NUMER).png Zrzuty wycinków EKRANU – PrnScr (po odpowiednim ustawieniu opcji Narzędzia Wycinania) lub OKNO+Shift+D Windows 11 – Narzędzie Wycinanie Zrzuty zapisują się w folderze c:\Users\USER\Pictures\Screenshots\ Nazwy plików: Zrzut ekranu DATA i CZAS.png Windows 10 – Wycinek i szkic Zrzuty nie […]

Pobieranie plików wideo ze stron WWW

Pobieranie plików z Youtube – program 4K Video Downloader Pobieranie w EDGE – rozszerzenie FetchV Pobieranie w FIREFOX – dodatek Video DownloadHelper Pobieranie w CHROME – rozszerzenie Stream Recorder UWAGA! Przy pobieraniu pliku z sport.tvp.pl w FIREFOX były problemy ze stabilnością wideo (zacięcia). To samo wideo pobrane w CHROME za pomocą Stream Recorder było dobrej […]

Włączenie SMB1 w Windows 10

Aby włączyć dostęp do zasobów serwowanych przez starsze urządzenia działające w systemie SMB1 należy: otworzyć Panel Sterowania otworzyć aplet "Programy i funkcje" klikamy "Włącz lub wyłącz funkcje systemu Windows" rozwijamy "Obsługa udostępniania plików SMB 1.0/CIFS" zaznaczamy tylko jedną opcję: "Klient SMB 1.0/CIFS"

Zaufane witryny w sieci LAN

Panel sterowania Opcje internetowe Zabezpieczenia Zaufane witryny Dodaj witrynę do strefy (podajemy adres IP) Odznaczyć "Żądaj weryfikacji serwera (https:) dla każdej witryny w tej strefie" Dodaj / Zamknij

Menedżer Urządzeń – uruchomienie z linii poleceń

W oknie CMD lub po otwarciu OKNO+R wpisujemy: DEVMGMT.MSC

Brak procesów i użytkowników w Menadżerze Zadań

PROBLEM: Po połączeniu się z serwerem i wywołaniu Menedżera Zadań na dwóch zakładkach (Procesy, Użytkownicy) nie są wyświetlane dane. ROZWIĄZANIE: Należy się wylogować i ponownie zalogować, wtedy dane na powyższych zakładkach są widoczne.

Jak wyłączyć Windows Server 2012?

Myszką najeżdżamy na prawy dolny róg obok daty i czasu, pojawi się prawe menu Klikamy kółko zębate (ustawienia) Klikamy ZASILANIE Klikamy ZAMKNIJ

Kiedy ostatnio był uruchamiany komputer z systemem Windows?

Aby sprawdzić datę i czas ostatniego uruchomienia komputera należy w oknie CMD wpisać poniższe polecenie: systeminfo | find /i "Boot Time" UWAGA! Obydwa cudzysłowy na górze. systeminfo | find /i "Boot Time"

Lokalizacja jest niedostępna – brak dostępu do zmapowanych dysków

Gdy w systemie Windows pojawi się problem z dostępem do dysku sieciowego i jeden z poniższych komunikatów: Lokalizacja jest niedostępna. Nie można uzyskać dostępu x:\ Określona nazwa sieciowa nie jest już dostępna. Nazwa lokalnego urządzenia jest już w użyciu. To połączenie nie zostało przywrócone. najprawdopodobniej komputer był uśpiony i wyszedł ze stanu wstrzymania. Rozwiązanie: należy […]

Jak wyświetlić ikony systemowe na pulpicie Windows Server 2012

Myszką najeżdżamy na prawy dolny róg obok daty i czasu, pojawi się prawe menu Klikamy lupę (wyszukiwanie) Wpisujemy: Ikony na pulpicie Klikamy z prawej strony Ustawienia Klikamy z lewej: Pokaż lub ukryj typowe ikony na pulpicie