Jak wyłączyć Windows Server 2012?

  1. Myszką najeżdżamy na prawy dolny róg obok daty i czasu, pojawi się prawe menu
  2. Klikamy kółko zębate (ustawienia)
  3. Klikamy ZASILANIE
  4. Klikamy ZAMKNIJ