Zaufane witryny w sieci LAN

  1. Panel sterowania
  2. Opcje internetowe
  3. Zabezpieczenia
  4. Zaufane witryny
  5. Dodaj witrynę do strefy (podajemy adres IP)
  6. Odznaczyć "Żądaj weryfikacji serwera (https:) dla każdej witryny w tej strefie"
  7. Dodaj / Zamknij