Kiedy ostatnio był uruchamiany komputer z systemem Windows?

Aby sprawdzić datę i czas ostatniego uruchomienia komputera należy w oknie CMD wpisać poniższe polecenie:

systeminfo | find /i "Boot Time"

UWAGA! Obydwa cudzysłowy na górze.

systeminfo | find /i "Boot Time"