Włączenie SMB1 w Windows 10

Aby włączyć dostęp do zasobów serwowanych przez starsze urządzenia działające w systemie SMB1 należy:

  • otworzyć Panel Sterowania
  • otworzyć aplet "Programy i funkcje"
  • klikamy "Włącz lub wyłącz funkcje systemu Windows"
  • rozwijamy "Obsługa udostępniania plików SMB 1.0/CIFS"
    • zaznaczamy tylko jedną opcję: "Klient SMB 1.0/CIFS"