Brak procesów i użytkowników w Menadżerze Zadań

PROBLEM: Po połączeniu się z serwerem i wywołaniu Menedżera Zadań na dwóch zakładkach (Procesy, Użytkownicy) nie są wyświetlane dane.

ROZWIĄZANIE: Należy się wylogować i ponownie zalogować, wtedy dane na powyższych zakładkach są widoczne.