Jak odczytać aktualną wersję systemu w Linux'ie?

Po połączeniu z serwerem np. za pomocą PuTTY używamy poniższego polecenia:

lsb_release -a

po jego wykonaniu możemy otrzymać przykładowy poniższy opis:

No LSB modules are available.
Distributor ID: Debian
Description:    Debian GNU/Linux 6.0.1 (squeeze)
Release:        6.0.1
Codename:       squeeze

lub inny:

No LSB modules are available.
Distributor ID: Debian
Description:    Debian GNU/Linux 7.8 (wheezy)
Release:        7.8
Codename:       wheezy

albo jeszcze inny:

No LSB modules are available.
Distributor ID: Debian
Description:    Debian GNU/Linux 8.1 (jessie)
Release:        8.1
Codename:       jessie