Automatyczne aktualizacje

Aby aktualizacje wykonywały się automatycznie należy stworzyć wykonywalny skrypt w lokalizacji: /etc/cron.daily/update

#!/bin/bash
test –d /var/log/update || mkdir /var/log/update
LOG=/var/log/update/`date +%Y%m%d`.log
apt-get –y update &>$LOG
apt-get –y upgrade &>>$LOG