Midnight Commander: nie działa Shift-F4

Gdy nie działa skrót Shift+F4 (nowy plik) należy dokonać edycji pliku /etc/mc/mc.default.keymap (ewentualnie ~/.config/mc/mc.keymap).

W sekcji [panel] należy zmienić plik z:

EditNew = 14

na:

EditNew = 16

można też zmienić inne wpisy dodając liczbę "2" dla ViewRaw, CopySingle, MoveSingle, DeleteSingle