Formatowanie i montowanie dysku podczas startu

  1. Wejście do programu fdisk:
fdisk /dev/sdb

gdzie sdb odpowiada odpowiedniemu dyskowi.

Następnie należy wpisać:
n – nowa partycja
p – główna
3x ENTER – domyślnie
T – usunąć NTFS
w – zapis i wyjście

  1. Tworzenie systemu plików ext4:
mkfs -t ext4 /dev/sdb1
  1. Dodanie odpowiedniej linii w /etc/fstab w celu automatycznego montowania:
/dev/sdb1 /punkt-montowania ext4 defaults,users,auto 0 1