Debian – Zatrzymanie, zamykanie i restart systemu

Polecenie halt – zakończy działanie systemu operacyjnego, ale nie wyłączy komputera.

Polecenie poweroff – zamknie system operacyjny i wyłączy komputer.

Polecenie reboot – spowoduje ponowne uruchomienie komputera.