Trwałe mapowanie dysku sieciowego w oknie CMD

Przykład trwałego zmapowania dysku P: do zasobu Public na serwerze 192.168.1.30:

net use p: \\192.168.1.30\Public /p:Yes