Lokalizacja jest niedostępna – brak dostępu do zmapowanych dysków

Gdy w systemie Windows pojawi się problem z dostępem do dysku sieciowego i jeden z poniższych komunikatów:

  • Lokalizacja jest niedostępna.
  • Nie można uzyskać dostępu x:\
  • Określona nazwa sieciowa nie jest już dostępna.
  • Nazwa lokalnego urządzenia jest już w użyciu.
  • To połączenie nie zostało przywrócone.

najprawdopodobniej komputer był uśpiony i wyszedł ze stanu wstrzymania.

Rozwiązanie: należy ponownie uruchomić komputer, by przywrócić prawidłowe działanie mapowania. Nie należy wybierać opcji zamknij, bo na wielu komputerach jest włączone szybkie zamykanie i tak na prawdę jest to hibernacja.

Inne rozwiązania:

  1. Usunięcie wszystkich wpisów z rejestrów z IP, które podlegało mapowaniu i ponowne zmapowanie
  2. Ręczne odmapowanie i ponowne zmapowanie dysków
  3. Napisanie pliku wsadowego z odmapowaniem i mapowaniem dysków (net use M: /delete /y; net use M: \\10.0.0.98\Dokumenty /p:Yes)