Sprawdzenie numeru portu RDP na wybranym komputerze

Klucz w rejestrach przechowujący numer portu RDP (można w tym miejscu wpisać inny port zamiast standardowego 3389):

HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Control\Terminal Server\WinStations\RDP-Tcp\PortNumber