Ukrywanie użytkownika

Aby ukryć użytkownika należy w terminalu wpisać polecenie:

sudo dscl . create /Users/nazwa_użytkownika IsHidden 1

Do takiego użytkownika można zalogować się wybierając przy logowaniu opcję Inne i wpisując jego login i hasło

Aby ponownie pokazać użytkownika należy w terminalu wpisać polecenie:

sudo dscl . create /Users/nazwa_użytkownika IsHidden 0