Podłączanie dysków SAMBA

Aby podłączać zasoby SMB bez pokazywania ich w Finderze należy użyć programu Automatora z opcjami:

  1. Pobierz określone serwery
    smb://uzytkownik@nazwa_serwera/nazwa_udziału
  2. Połącz się z serwerami