Wyświetlanie wszystkich plików w katalogu

W jaki sposób umożliwić wyświetlanie przez przeglądarkę wszystkich plików w wybranym katalogu?

W kongiguracji Apache'a należy dopisać sekcję:
<Directory /home/users/Grupa/user/public_html>
AllowOverride All
</Directory> 

W wybranym katalogu należy utworzyć (lub do niego skopiować) plik .htaccess o zawartości:
Options +Indexes