Archiwum tagu plik

Wyświetlanie wszystkich plików w katalogu

W jaki sposób umożliwić wyświetlanie przez przeglądarkę wszystkich plików w wybranym katalogu? W kongiguracji Apache'a należy dopisać sekcję: <Directory /home/users/Grupa/user/public_html> AllowOverride All </Directory>  W wybranym katalogu należy utworzyć (lub do niego skopiować) plik .htaccess o zawartości: Options +Indexes

Zerowanie zawartości pliku

W jaki sposób wyzerować zawartość pliku bez zmiany jego właściciela oraz uprawnień? debian:~# > nazwa_pliku

Czas dostępu do pliku

Jak zmodyfikować czas dostępu do pliku? touch -d 20090125 plik1 spowoduje utworzenie pliku o nazwie plik1 i datą 25 stycznia 2009 roku. Jeżeli taki plik istnieje zostanie zmieniony czas modyfikacji pliku