Archiwum tagu czas

Czas dostępu do pliku

Jak zmodyfikować czas dostępu do pliku? touch -d 20090125 plik1 spowoduje utworzenie pliku o nazwie plik1 i datą 25 stycznia 2009 roku. Jeżeli taki plik istnieje zostanie zmieniony czas modyfikacji pliku

Czas na Debianie

W jaki sposób dostroić czas na Debianie? Automatycznie -> rdate ntp.task.gda.pl Gdy nie jest zainstalowany pakiet rdate należy użyć polecenia: apt-get install rdate Jeśli pojawi się komunikat:"dpkg was interrupted, you must manually run 'dpkg –configure -a' to correct the problem." zgodnie z zaleceniem używamy polecenia: dpkg –configure -a aby automatycznie naprawić instalowanie pakietów. Ręcznie -> […]