Czas na Debianie

W jaki sposób dostroić czas na Debianie?

Automatycznie -> rdate ntp.task.gda.pl

Gdy nie jest zainstalowany pakiet rdate należy użyć polecenia:
apt-get install rdate

Jeśli pojawi się komunikat:"dpkg was interrupted, you must manually run 'dpkg –configure -a' to correct the problem."
zgodnie z zaleceniem używamy polecenia: dpkg –configure -a
aby automatycznie naprawić instalowanie pakietów.

Ręcznie -> date –set hh:mm