Przełączanie się w Linuxie pomiędzy konsolą graficzną a tekstową

Jak przełączyć się z konsoli graficznej do tekstowej?

Ctrl+Alt+F1

Jak przełączyć się do konsoli graficznej?

Alt+F7