Archiwum tagu root

Zapominane hasło roota – zerowanie

Co zrobić, gdy zapomniało się hasła roota? Aby usunąć (wyzerować) zapomniane hasło roota należy: Uruchomić komputer, na którym jest system z zapomnianym hasłem, za pomocą płyty HIRENS BOOT CD. Wybieramy opcję: System Resque CD (Linux) Zatwierdzamy domyślną opcję SystemResqueCD: default boot options Zatwierdzamy domyśny układ klawiatury: US Wyświetlamy listę fizycznych dysków z ich partycjami: fdisk […]