Tryb "Safe mode" dla witryny www

W jaki sposób wyłączyć tryb "safe mode" dla wybranej witryny?

W konfiguracji Apache'a należy dopisać sekcję:

<Directory /home/users/Grupa/user/public_html>

php_admin_flag safe_mode off

</Directory>

UWAGA!

Nie działa wpisanie w pliku .htaccess linii o zawartości: php_admin_flag safe_mode off,

nawet gdy w konfiguracji Apache'a jest linia AllowOverride All.