JAVA – problem z odinstalowaniem (windows installer error 1719)

Problem: Przy każdym otwarciu Internet Explorera (lub nowej karty) pojawia się monit o zgodę na uruchomienie programu ssvagent.exe. Program ten jest elementem składowym pakietu JAVA. Próba odinstalowania JAVY, powoduje błąd 1719 “The Windows Installer Service could not be accessed.” 

Rozwiązanie:

1. Należy wejść na poniższą stronę firmy Microsoft:

http://support.microsoft.com/mats/Program_Install_and_Uninstall

2. Uruchomić narzędzie FixIt klikając przycisk "Uruchom teraz" znajdujący się na powyższej stronie (narzędzie to rozwiązuje problemy z instalacją i usuwaniem programów)