Archiwum tagu proces

Zabijanie procesu stale obciążającego procesor

W jaki sposób "zabić" proces, który przy sprawdzaniu poleceniem "top" stale obciąża procesor? kill -9 numer_procesu gdzie numer_procesu należy odczytać w pierszej kolumnie oznaczonej PID Można też w programie "top" nacisnąć klawisz "k", podać numer PID oraz liczbę będącą parametrem polecenia "kill" (tutaj "9").