Zabijanie procesu stale obciążającego procesor

W jaki sposób "zabić" proces, który przy sprawdzaniu poleceniem "top" stale obciąża procesor?

kill -9 numer_procesu

gdzie numer_procesu należy odczytać w pierszej kolumnie oznaczonej PID

Można też w programie "top" nacisnąć klawisz "k", podać numer PID oraz liczbę będącą parametrem polecenia "kill" (tutaj "9").