BSOD – Blue Screen of Death

Wszytkie wystąpienia niebieskich ekranów są zapisywane w folderze: C:\Windows\Minidump\

Wygodnym narzędziem do analizy plików *.DMP znajdujących się w w.w. folderze jest program BlueScreenView firmy NirSoft (nie trzeba go instalować – wystarczy rozpakować plik ZIP)

Rozwiązywanie problemów z prawidłowym wyświetlaniem ikon

Gdy występują problemy z ikonami Windows, np.:

 • ikony nie są poprawnie lub w ogóle wyświetlane
 • ikony są błędnie wyświetlane (np. ikona Internet Explorera na pasku zadań zamiast Excela po otwarciu skoroszytu)

Należy tymczasowo zmienić wielkość ikon, a potem powrócić do poprzedniej wielkości (dwa razy trzeba się wylogować i zalogować):

 • Panel Sterowania
 • Personalizacja
 • Ekran
 • zmiana z mniejsze 100% na średnie 125%
 • ponowna zmiana z średnie 125% na mniejsze 100%

Czyszczenie folderu systemowego c:\Windows\WINSXS w systemie Windows 7

 1. Okno+R -> cleanmgr
 2. Wybieramy dysk C:
 3. Oczyść pliki systemowe
 4. Ponownie wybieramy dysk C:
 5. Wybieramy Windows Update – Oszyszczanie
 6. Poczyszczeniu uruchamiamy ponownie komputer
 7. Ponowne uruchomienie może trwać długo, nawet do godziny przy 100% aktualizacji

Uwaga! By dostępna była opcja czyszczenia Windows Update musi być zainstalowana poprawka KB2852386.

Blokada automatycznej instalacji urządzeń sieciowych w Windows 10

 • Panel Sterowania
 • Centrum sieci i udostępniania
 • Zmień zaawansowane ustawienia udostępniania (lewe menu)
 • Prywatny (obecny profil)
 • Odnajdywanie sieci
 • WYŁĄCZAMY opcję "Włącz konfigurację automatyczną urządzeń połączonych z siecią"
 • Zapisz
 • Usuwamy wszystkie automatycznie zainstalowane urządzenia i drukarki
 • Restart

Usuwanie niepotrzebnej litery partycji w Windows

Aby usunąć niepotrzebną literę partycji (np. 100MB zastrzeżonej przez system), która się pojawiła w oknie Komputer:

 • Uruchamiamy CMD z uprawnieniami administratora
 • diskpart
 • list volume
 • select volume <numer wolumenu>
 • remove letter=<litera wolumenu>
 • exit

OUTLOOK 2007 – Ustawienie domyślnego foldera do zapisu załączników

Domyślny katalog zapisu załączników może zostać zmieniony poprzez utworzenie specjalnego wpisu w rejestrze systemowym.

W tym celu należy:

1. Uruchomić program REGEDIT.
2. Rozwinąć gałąź HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\12.0\Outlook\Options
3. Utworzyć nowy wpis o nazwie DefaultPath, typu "Wartość ciągu" (REG_SZ) i jako wartość wprowadzić pełną ścieżkę do katalogu, który powinien być domyślnym katalogiem zapisywania załączników.
4. Ponownie uruchomić Outlook'a.

Grepowanie plików tekstowych z zapisem do pliku

Aby przeszukać plik_tekstowy pod kątem występowania ciągu teskt_przykladowy i zapisać wynik do nowego pliku wyniki.txt należy użyć polecenia:

cat plik_tekstowy | grep teskt_przykladowy > wyniki.txt

Pełne zamknięcie systemu Windows 10

W systemie Windows 10 do zamykania systemu została użyta funkcja hibernacji a więc kiedy włączamy funkcję “wyłącz” tak naprawdę system wchodzi w hibernację, która szybciej zamyka i szybciej uruchamia komputer (przy “uruchom ponownie” system wykonuje pełny restart). Jeżeli jednak z jakiegoś powodu chcecie całkowicie zamknąć system Windows 10 należy:

 • uruchomić poprzez jednoczesne wciśnięcie klawiszy “Windows + R
 • wpisać:  shutdown /s /t 0
 • i wcisnąć ENTER
  (uwaga po wciśnięciu “enter”, system natychmiast się wyłączy, więc należy wcześniej zapisać całą swoją pracę)

Hibernacja znacznie przyspiesza uruchamianie systemu Windows 10 dlatego została domyślnie tak ustawiona więc nawet jeśli ją się wyłączy to na przeformatowanym komputerze ponownie będzie włączona. Aby wyłączyć tą opcję należy wykonać poniższe czynności:

 • wchodzimy w USTAWIENIA
 • potem w SYSTEM
 • potem w ZASILANIE I UŚPIENIE
 • potem DODATKOWE USTAWIENI ZASILANIA
 • następnie WYBIERZ DZIAŁANIE PRZYCISKÓW ZASILANIA
 • teraz musimy kliknąć w ZMIEŃ USTAWIENIA KTÓRE SĄ OBECNIE NIEDOSTĘPNE
 • i teraz na dole odznaczamy opcję: WŁĄCZ SZYBKIE URUCHAMIANIE (ZALECANE)
 • i klikamy w ZAPISZ ZMIANY

Windows 10 – sprawdzanie numeru wersji

By sprawdzić aktualną wersję Windows 10 należy:

 • nacisnąć Win+R
 • w okienku wpisać: winver
 • nacisnąć Enter

W poniższej tabeli są zamieszczone wszystkie wersje Windows 10 wydane od lipca 2015 do lipca 2017

Wersja

Build

Data wydania

1507
(Oryginalne wydanie)

10.0.10240.16405

29 lipca 2015

1511
(November update)

10.0.10586.0

12 listopada 2015

1607
(Anniversary update)

10.0.14393.10

2 sierpnia 2016

1703
(Creators update)

10.0.15063.13

5 kwietnia 2017

Więcej informacji można uzyskać na stronie Wikipedii:

https://pl.wikipedia.org/wiki/Windows_10#Historia_wersji

OUTLOOK – wyszukiwanie w nagłówkach

Wyszukiwanie w treści nagłówków wiadomości jest w Outlooku realizowane przez REGUŁY.

Przykładowo mozna stworzyć następującą regułę:

 • po nadejściu wiadomości zawierającej "TEKST" w nagłówku
 • przenieść ją do folderu "WYBRANY FOLDER"

Reguła będzie działać dla nowo przychodzących wiadomości, ale można zastosować regułę do wiadomości znajdujących się w określonych folderze np."Skrzynka odbiorcza"