Wyłączenie widoku chronionego dla plików z dysku sieciowego

  • Panel Sterowania / Opcje Internetowe
  • Zabezpieczenia / Lokalny Intranet
  • Witryny / Zaawansowane
  • wpisujemy adres IP np. 192.168.99.99
  • klikamy Dodaj / Zamknij / OK / OK

UWAGA! Powyższe operacje należy wykonać dla każdego użytkownika lokalnego z osobna!