OUTLOOK 2007 – Ustawienie domyślnego foldera do zapisu załączników

Domyślny katalog zapisu załączników może zostać zmieniony poprzez utworzenie specjalnego wpisu w rejestrze systemowym.

W tym celu należy:

1. Uruchomić program REGEDIT.
2. Rozwinąć gałąź HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\12.0\Outlook\Options
3. Utworzyć nowy wpis o nazwie DefaultPath, typu "Wartość ciągu" (REG_SZ) i jako wartość wprowadzić pełną ścieżkę do katalogu, który powinien być domyślnym katalogiem zapisywania załączników.
4. Ponownie uruchomić Outlook'a.