BSOD – Blue Screen of Death

Wszytkie wystąpienia niebieskich ekranów są zapisywane w folderze: C:\Windows\Minidump\

Wygodnym narzędziem do analizy plików *.DMP znajdujących się w w.w. folderze jest program BlueScreenView firmy NirSoft (nie trzeba go instalować – wystarczy rozpakować plik ZIP)