Sprawdzenie, kto jest podłączony do serwera

Metoda tekstowa

  1. Otwieramy okno poleceń CMD
  2. Wpisujemy polecenie NET SESSION

Metoda graficzna (pełniejsza, bo zawiera otwarte pliki)

  1. Uruchomienie okna Zarządzanie komputerem – COMPMGMT.MSC
    •  SESJE

    • OTWARTE PLIKI