Czyszczenie folderu systemowego c:\Windows\WINSXS w systemie Windows 7

  1. Okno+R -> cleanmgr
  2. Wybieramy dysk C:
  3. Oczyść pliki systemowe
  4. Ponownie wybieramy dysk C:
  5. Wybieramy Windows Update – Oszyszczanie
  6. Poczyszczeniu uruchamiamy ponownie komputer
  7. Ponowne uruchomienie może trwać długo, nawet do godziny przy 100% aktualizacji

Uwaga! By dostępna była opcja czyszczenia Windows Update musi być zainstalowana poprawka KB2852386.