Blokada automatycznej instalacji urządzeń sieciowych w Windows 10

  • Panel Sterowania
  • Centrum sieci i udostępniania
  • Zmień zaawansowane ustawienia udostępniania (lewe menu)
  • Prywatny (obecny profil)
  • Odnajdywanie sieci
  • WYŁĄCZAMY opcję "Włącz konfigurację automatyczną urządzeń połączonych z siecią"
  • Zapisz
  • Usuwamy wszystkie automatycznie zainstalowane urządzenia i drukarki
  • Restart