Rozwiązywanie problemów z prawidłowym wyświetlaniem ikon

Gdy występują problemy z ikonami Windows, np.:

  • ikony nie są poprawnie lub w ogóle wyświetlane
  • ikony są błędnie wyświetlane (np. ikona Internet Explorera na pasku zadań zamiast Excela po otwarciu skoroszytu)

Należy tymczasowo zmienić wielkość ikon, a potem powrócić do poprzedniej wielkości (dwa razy trzeba się wylogować i zalogować):

  • Panel Sterowania
  • Personalizacja
  • Ekran
  • zmiana z mniejsze 100% na średnie 125%
  • ponowna zmiana z średnie 125% na mniejsze 100%