Ctrl-Alt-Delete poprzez Zdalny Pulpit

Przy pracy ze zdalnym pulpitem aby uzyskać dostęp do funkcji uzyskiwany normalnie poprzez naciśnięcie Ctrl-Alt-Delete, należy nacisnąć:

 • Ctrl-Alt-End

Jak odczytać aktualną wersję systemu w Linux'ie?

Po połączeniu z serwerem np. za pomocą PuTTY używamy poniższego polecenia:

lsb_release -a

po jego wykonaniu możemy otrzymać przykładowy poniższy opis:

No LSB modules are available.
Distributor ID: Debian
Description:    Debian GNU/Linux 6.0.1 (squeeze)
Release:        6.0.1
Codename:       squeeze

lub inny:

No LSB modules are available.
Distributor ID: Debian
Description:    Debian GNU/Linux 7.8 (wheezy)
Release:        7.8
Codename:       wheezy

albo jeszcze inny:

No LSB modules are available.
Distributor ID: Debian
Description:    Debian GNU/Linux 8.1 (jessie)
Release:        8.1
Codename:       jessie

Trwałe mapowanie dysku sieciowego w oknie CMD

Przykład trwałego zmapowania dysku P: do zasobu Public na serwerze 192.168.1.30:

net use p: \\192.168.1.30\Public /p:Yes

Jak odinstalować Windows 10 i wrócić do poprzedniego systemu?

Aby powrócić z Windows 10 do Windows 7 należy kolejno kliknąć:

 1. Start
 2. Ustawienia
 3. Aktualizacja i zabezpieczenia
 4. Odzyskiwanie
 5. Wróć do systemu Windows 7 -> Rozpocznij

Norton z lokalnym sejfem tożsamości

Kolejność czynności do wykonania aby mieć do dyspozycji LOKALNY SEJF TOŻSAMOŚCI, który został wycofany z najnowszych wersji programu Norton Security:

 1. Instalujemy program NIS2012 (Norton Internet Security z 2012 roku), który zawiera w sobie opcję lokalnego sejfu
 2. Konfigurujemy lokalny sejf tożsamości z lokalnym hasłem
 3. Importujemy uprzednio wyeksportowane dane dostępowe z pliku CSV (importu z pliku DAT nie sprawdzono)
 4. Sprawdzamy działanie  przykładowych danych logowania
 5. Instalujemy aktualny program Norton Security (NIS2012 jest automatycznie usuwany, ale lokalny sejf tożsamości pozostaje)
 6. Po zainstalowaniu nowego Nortona sprawdzamy poprawność logowania przy korzystaniu z sejfu tożsamości

UWAGA! W przypadku pytania o konwersję lokalnego sejfu do chmury odpowiadamy: NIE, POZOSTAW LOKALNIE

Blokada aktualizacji do Windows 10 – metoda edycji rejestru

 1. Uruchamiamy Menadżer Zadań (Ctrl+Alt+Del)
 2. Na zakładce Procesy odnajdujemy GWX.exe i klikamy Zakończ proces
 3. Otwieramy rejestr systemu (na klawiaturze Win+R i wpisujemy regedit).
 4. Znajdujemy klucz HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows
 5. Tworzymy podklucz GWX i otrzymujemy HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\GWX
 6. W prawej części okna tworzymy nowy DWORD – o nazwie  DisableGWX i ustawiamy jego wartość na 1
 7. Tworzymy podklucz WindowsUpdate i otrzymujemy HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\WindowsUpdate
 8. W prawej części okna tworzymy nowy DWORD – o nazwie  DisableOSUpgrade i ustawiamy jego wartość na 1
 9. Zamykamy rejestr i restartujemy komputer
 10. Otwieramy rejestr systemu (na klawiaturze Win+R i wpisujemy regedit).
 11. Znajdujemy klucz HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\WindowsUpdate\OSUpgrade
 12. W prawej części okna odnajdujemy dwa wpisy DWORD – o nazwach AllowOSUpgrade oraz ReservationsAllowed i ustawiamy jego wartość na 0
 13. Zamykamy rejestr i restartujemy komputer

W jaki sposób dostroić czas na Debianie?

Automatycznie -> rdate ntp.task.gda.pl

Ręcznie -> date –set hh:mm

Gdy nie jest zainstalowany pakiet rdate należy użyć polecenia:
apt-get install rdate
Jeśli pojawi się komunikat: "dpkg was interrupted, you must manually run 'dpkg –configure -a' to correct the problem."
zgodnie z zaleceniem używamy polecenia: dpkg –configure -a
aby automatycznie naprawić instalowanie pakietów.

OUTLOOK 2013 – przywrócenie górnego paska narzędzi

Aby przywrócić górny pasek narzędzi należy kliknąć:

 • MENU Narzędzia Główne
 • Z prawej strony pinezkę przypinając pasek

OUTLOOK 2013 – zmiana częstotliwości odbierania poczty

By zmienić częstotliwość wysyłania/odbierania poczty należ kliknąć:

 • MENU Wysyłanie/odbieranie
 • Grupy Wyślij/Odbierz
 • Definiuj grupy Wyślij/Odbierz
 • W obszarze Ustawienie dla grupy nazwa grupy Wyślij/Odbierz zaznacz pole wyboru Zaplanuj automatyczne wysyłanie/odbieranie co 5 min.

 

Debian – Zatrzymanie, zamykanie i restart systemu

Polecenie halt – zakończy działanie systemu operacyjnego, ale nie wyłączy komputera.

Polecenie poweroff – zamknie system operacyjny i wyłączy komputer.

Polecenie reboot – spowoduje ponowne uruchomienie komputera.