OUTLOOK – wyszukiwanie w nagłówkach

Wyszukiwanie w treści nagłówków wiadomości jest w Outlooku realizowane przez REGUŁY.

Przykładowo mozna stworzyć następującą regułę:

  • po nadejściu wiadomości zawierającej "TEKST" w nagłówku
  • przenieść ją do folderu "WYBRANY FOLDER"

Reguła będzie działać dla nowo przychodzących wiadomości, ale można zastosować regułę do wiadomości znajdujących się w określonych folderze np."Skrzynka odbiorcza"