Windows 10 – sprawdzanie numeru wersji

By sprawdzić aktualną wersję Windows 10 należy:

  • nacisnąć Win+R
  • w okienku wpisać: winver
  • nacisnąć Enter

W poniższej tabeli są zamieszczone wszystkie wersje Windows 10 wydane od lipca 2015 do lipca 2017

Wersja

Build

Data wydania

1507
(Oryginalne wydanie)

10.0.10240.16405

29 lipca 2015

1511
(November update)

10.0.10586.0

12 listopada 2015

1607
(Anniversary update)

10.0.14393.10

2 sierpnia 2016

1703
(Creators update)

10.0.15063.13

5 kwietnia 2017

Więcej informacji można uzyskać na stronie Wikipedii:

https://pl.wikipedia.org/wiki/Windows_10#Historia_wersji