Blokada aktualizacji do Windows 10 – metoda edycji rejestru

 1. Uruchamiamy Menadżer Zadań (Ctrl+Alt+Del)
 2. Na zakładce Procesy odnajdujemy GWX.exe i klikamy Zakończ proces
 3. Otwieramy rejestr systemu (na klawiaturze Win+R i wpisujemy regedit).
 4. Znajdujemy klucz HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows
 5. Tworzymy podklucz GWX i otrzymujemy HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\GWX
 6. W prawej części okna tworzymy nowy DWORD – o nazwie  DisableGWX i ustawiamy jego wartość na 1
 7. Tworzymy podklucz WindowsUpdate i otrzymujemy HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\WindowsUpdate
 8. W prawej części okna tworzymy nowy DWORD – o nazwie  DisableOSUpgrade i ustawiamy jego wartość na 1
 9. Zamykamy rejestr i restartujemy komputer
 10. Otwieramy rejestr systemu (na klawiaturze Win+R i wpisujemy regedit).
 11. Znajdujemy klucz HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\WindowsUpdate\OSUpgrade
 12. W prawej części okna odnajdujemy dwa wpisy DWORD – o nazwach AllowOSUpgrade oraz ReservationsAllowed i ustawiamy jego wartość na 0
 13. Zamykamy rejestr i restartujemy komputer